profile-image
هـیـئـت مـیـثـاق بـا شـهـدا

مناجات خوانی حاج میثم مطیعی

مناجات خوانی حاج میثم مطیعی در آستان مقدس امامزاده قاضی الصابر