رسانه هیئت آنلاین

هیئت آنلاین - 31 فروردين

از شعر خوانی در محضر مقام معظم رهبری تا نذر شعر!

مجید تال، شاعر جوان آیینی کشور که مهمان صابر خراسانی در برنامه «هیئت آنلاین» بود در گفتگو با او از شعرخوانی در محضر مقام معظم رهبری و باید و نبایدهای شعرخوانی و نذر شعرهای فراوانش گفت.

موارد بیشتر