هیئت آنلاین - 26 آبان

دکتر سید محمد موجانی بعنوان مسئول واحد قرآن رسانه هیئت آنلاین منصوب شد.

در جلسه هیئت مدیره هیئت آنلاین، دکتر سید محمد موجانی از فعالان شناخته شده قرآنی به عنوان خادم افتخاری و مسئول واحد قرآن پلتفرم هیئت آنلاین معرفی و حکم انتصاب خود را دریافت نمود. راه اندازی شبکه های اینترنتی قرآن کریم و تعامل با قاریان برای پخش زنده جلسات قرآن در هیئت آنلاین از جمله برنامه های ایشان در این رسانه مذهبی خواهد بود.

موارد بیشتر