رسانه هیئت آنلاین

هیئت آنلاین - 13 مهر

هیئت‌آنلاین در حال خلق قلمرو در فضای جهانی است / آنچه سبب موفقیت هیئت‌آنلاین شده مشارکت مردمی است که صاحبان اصلی این پلتفورم هستند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در دیدار با خادمان هیئت‌آنلاین با تمجید از حرکت موثر آنها، توصیه هایی برای بهبود فعالیت این سامانه ارائه کرد.

موارد بیشتر