هیئت آنلاین - 22 خرداد

هر بیتی اجازه ورود به هیأت ندارد/ آنقدر درگیر نوآوری می‌شویم که محتوا فراموش می‌شود

محمد عظیمی شاعر آیینی در برنامه «هیأت آنلاین» بر لزوم علمی بودن شعر هیأت تاکید کرد و گفت: هر بیتی اجازه ورود به هیأت را ندارد.

موارد بیشتر