دستخط - 19 مرداد

🖋 یادداشت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دفتر یادبود هیئت آنلاین

🖋 حتما در ثواب کارهای خیر و معنویات عبادات مردم شریک خواهید بود و خداوند بهترین پاداش دهندگان است

🖋متن یادداشت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دفتر یادبود هیئت آنلاین:
از اینکه در روزهای دشوار شیوع کرونا با استفاده خوب از ظرفیت فضای مجازی و زیر ساخت شبکه ملی اطلاعات برای 3 میلیون بازدید کنند در سراسر جهان با استفاده از فیوضات جلسات مناجات با خدا در ماه مبارک رمضان سال 1399 هجزی شمسی را فراهم کردید به نوبه ی خودم قدردانی می کنم.
حتما در ثواب کارهای خیر و معنویات عبادات مردم شریک خواهید بود و خداوند بهترین پاداش دهندگان است.