دستخط - 26 مرداد

🖋 یادداشت حاج منصور ارضی در دفتر یادبود هیئت آنلاین

خادمان سایت هیئت آنلاین با ذاکر با اخلاص اهلبیت حاج منصور ارضی در مسجد ارک دیدار کردند.

غلام همت آن رند عافیت سوزم

که از دمش به دلم آتشی بیفروزم

اگر چه غیر همین آه در بساطم نیست

به غیر حب علی ثروتی نیندوزم

منصور ۹۹/۵/۲۴