هیئت آنلاین - 20 مرداد

دیدار با حاج مصطفی خورسندی (مدیرعامل خانه مداحان)

اعضا سایت هیئت آنلاین با مدیرعامل خانه مداحان دیدار و گفتگو کردند.

ایشان با تاکید بر احیا عزاداریهای سنتی با گویش های گوناگون فرمودند: باید پخش این هیئات بیشتر صورت گرفته تا مردم با سنتها و نحوه عزاداریها در شهرهای دیگر آشنا شوند و از فراموشی این سنتها جلوگیری شود.

همچین در این دیدار مقرر شد جلسات کارگاه آموزشی و مراسمهای ایشان از سایت هیئت آنلاین برای علاقه مندان پخش گردد.

در پایان ایشان دستخطی در دفتر یادبود هیئت آنلاین ثبت نمودند که درآن ضمن تشکر از اعضا هیئت آنلاین شناخت زمان و مخاطب را موجب رشدو شکوفایی این مجموعه دانستند.