دستخط - 19 مرداد

🖋 یادداشت حاج مرتضی طاهری در دفتر یادبود هیئت آنلاین

🖋 یادداشت حاج مرتضی طاهری در دفتر یادبود هیئت آنلاین

ای دوست، از عشق تو یک بارقه ام

شهد غم تو ریخته در ذائقه ام

نومید مکن مرا، در نوکریت

با سابقه ام، اگرچه بد سابقه ام

الحمدالله کار عزیزانمان در هیئت آنلاین بخصوص در این ایام موجب فیض مردم گردید.

موفق باشید

مرتضی طاهری